Nájemní Rádce

Vše, co jste chtěli vědět o pronájmu, a byli jste líní to hledat.

Šablony smluv

Na základě vašich požadavků jsme společně s naším právníkem připravili vybrané šablony smluv podle nového občanského zákoníku. Všechny jsou volně ke stažení a zdarma. Jedná pouze o vzorové šablony, přičemž přirozeně každá smlouva nese svá specifika. Do budoucna pro vás plánujeme připravit generátor smluv, který bude zaštítěn právní kanceláří.

Ke stažení:

Smlouva o nájmu bytu.docx

Ke správnému vytvoření nájemní smlouvy doporučujeme, abyste si nejdříve přečetli komentář k nájemní smlouvě, který naleznete zde. Smlouva o nájmu bytu vymezuje vztah mezi pronajímatelem a nájemníkem. Pronajímatel se na jedné straně zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se na straně druhé zavazuje platit za to pronajímateli odpovídající nájemné. Smlouva o nájmu bytu vyžaduje písemnou formu. Uvedená šablona smlouvy je určena k nájmu bytu za účelem bydlení.

Smlouv_o_najmu_bytu_EN.docx verze smlouvy v anglickém jazyce

Dohoda o ukončení nájmu bytu.docx

Smlouva o podnájmu bytu .docx

Souhlas pronajímatele s podnájmem.docx

Protokol o předání bytu.docx

Souhlas_s_umístěním_sídla.docx

Přepis_energií_plná_moc.docx